Op zaterdag 26 januari en op zaterdag 2 februari staat het School-schaaktoernooi op de agenda. Schoter Duijn doet met twee teams mee aan dit toernooi.

Wilt u de teams komen aanmoedigen dan kan dit in het buurthuis West-End tussen 9.30 uur tot 12.30 uur. Wij wensen de deelnemers veel succes en spelplezier toe.

De kerstviering van woensdagavond is dankzij de inzet van alle kinderen, juffen en meester, hulpouders en de vrijwilligers van de kerk een succes geworden.
Hieronder ziet u een filmpje dat gemaakt is van het slotlied.


Wij wensen u allemaal fijne feestdagen toe!

Het kerstfeest op Schoter Duijn wordt gevierd op woensdagavond 19 december! Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.
Op donderdag 20 december blijven de deuren van school en alle lokalen om 14:00 uur open voor een speciale tentoonstelling, ook hierover krijgt u binnenkort meer bericht.

Op maandag 17 december mogen alle kinderen vanaf groep 3 schaatsen op de ijsbaan aan de Beatrixstraat. Om 9.00 uur gaan de groep 3,4,5,6 schaatsen en om 10.00 uur mogen de groepen 7 en 8 schaatsen.
Denkt u er aan om handschoenen mee te geven aan uw kind(eren).


Direct na de vakantie gaan we starten met het maken van de lampionnen. Wilt u alvast een lichtje met de naam van uw kind meegeven voor in de lampion?
Op donderdagavond 8 november van 18:30 tot 19:00 uur bent u van harte welkom op school om alle lampionnen te komen bewonderen tijdens de “lichtjesavond”. Zet u deze avond vast in uw agenda? Op vrijdag 9 november nemen alle kinderen hun lampion mee naar huis.