Vandaag, vrijdag 15 maart, zijn alle kinderen hopelijk lekker aan het genieten van een vrije dag. 
Helaas hebben ook wij onze school gesloten om te staken voor beter onderwijs voor uw en onze kinderen!
De kinderen mogen volgende week nogmaals genieten van een vrije dag. Op woensdag 20 maart vindt namelijk de jaarlijkse Kopwerk studiedag plaats. Een extra mooie dag om vrij te zijn, want dan is ook het begin van de lente!

Op zaterdag 26 januari en op zaterdag 2 februari staat het School-schaaktoernooi op de agenda. Schoter Duijn doet met twee teams mee aan dit toernooi.

Wilt u de teams komen aanmoedigen dan kan dit in het buurthuis West-End tussen 9.30 uur tot 12.30 uur. Wij wensen de deelnemers veel succes en spelplezier toe.

De kerstviering van woensdagavond is dankzij de inzet van alle kinderen, juffen en meester, hulpouders en de vrijwilligers van de kerk een succes geworden.
Hieronder ziet u een filmpje dat gemaakt is van het slotlied.


Wij wensen u allemaal fijne feestdagen toe!

Het kerstfeest op Schoter Duijn wordt gevierd op woensdagavond 19 december! Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.
Op donderdag 20 december blijven de deuren van school en alle lokalen om 14:00 uur open voor een speciale tentoonstelling, ook hierover krijgt u binnenkort meer bericht.

Op maandag 17 december mogen alle kinderen vanaf groep 3 schaatsen op de ijsbaan aan de Beatrixstraat. Om 9.00 uur gaan de groep 3,4,5,6 schaatsen en om 10.00 uur mogen de groepen 7 en 8 schaatsen.
Denkt u er aan om handschoenen mee te geven aan uw kind(eren).