Het kerstfeest op Schoter Duijn wordt gevierd op woensdagavond 19 december! Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.
Op donderdag 20 december blijven de deuren van school en alle lokalen om 14:00 uur open voor een speciale tentoonstelling, ook hierover krijgt u binnenkort meer bericht.

Op maandag 17 december mogen alle kinderen vanaf groep 3 schaatsen op de ijsbaan aan de Beatrixstraat. Om 9.00 uur gaan de groep 3,4,5,6 schaatsen en om 10.00 uur mogen de groepen 7 en 8 schaatsen.
Denkt u er aan om handschoenen mee te geven aan uw kind(eren).


Direct na de vakantie gaan we starten met het maken van de lampionnen. Wilt u alvast een lichtje met de naam van uw kind meegeven voor in de lampion?
Op donderdagavond 8 november van 18:30 tot 19:00 uur bent u van harte welkom op school om alle lampionnen te komen bewonderen tijdens de “lichtjesavond”. Zet u deze avond vast in uw agenda? Op vrijdag 9 november nemen alle kinderen hun lampion mee naar huis.

De eerste weken behandelen we in de klas elke dag een les van de Vreedzame School. Het eerste thema is voor groep 1/2 " onze klas", voor de groepen 3 t/m 7 " we horen bij elkaar" en voor groep 8 " ons laatste schooljaar".

 

 

Op dinsdagavond 18 september wordt u allen op school verwacht. Alle leerkrachten verwelkomen u als ouders om te laten zien wat de kinderen de eerste 2 weken hebben gedaan en geleerd en wat ze dit schooljaar allemaal gaan doen en leren.

Voor groep1/2, 2/3, en 4/5 start de avond om 18:30 uur (tot 19:15 uur)
Voor groep 5/6, 7 en 8 start de avond om 19:30 uur (tot 20:15)
Voor groep 8 zal de avond iets langer duren, de ouders ontvangen tevens alle informatie over de NIO toets.