Het kerstfeest op Schoter Duijn wordt gevierd op woensdagavond 19 december! Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.
Op donderdag 20 december blijven de deuren van school en alle lokalen om 14:00 uur open voor een speciale tentoonstelling, ook hierover krijgt u binnenkort meer bericht.