De eerste weken behandelen we in de klas elke dag een les van de Vreedzame School. Het eerste thema is voor groep 1/2 " onze klas", voor de groepen 3 t/m 7 " we horen bij elkaar" en voor groep 8 " ons laatste schooljaar".